1. Meliorācijas projekta izstrāde.

      1.1. pastāvošo meliorācijas sistēmu atjaunošanas un pārbūves būvprojekts;
      1.2. jaunu meliorācijas sistēmu būvprojekts;
      1.3. caurteku projektēšana;
      1.4. meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinums;
      1.5. tehnisko noteikumu saņemšana, inženierizpēte un mērniecība.

2. ES Fonda projekta vadība.

      2.1. Dokumentācijas izstrāde iesniegšanai LAD.
      2.2. Projekta vadība un uzraudzība līdz finansējuma saņemšanai.
      2.3. Dokumentu un informācijas apstrāde un iekļaušana projektā, atbilstoši projekta prasībām un vērtēšanas kritērijiem.
           2.3.1. t.sk. projekta ekonomiskie aprēķini;
           2.3.2. projekta atskaišu sagatavošana. t.sk. ikgadējo visu projekta uzraudzības periodu (5gadi).

3. Meliorācijas darbu izpilde.

     3.1. Apauguma novākšana.
     3.2. Celmu frēzēšana.
     3.3. Augsnes rekultivācija.
     3.4. Akmeņu novākšana.
     3.5. Lauka profila planēšana.
     3.6. Grāvju rakšana, attīrīšana.
     3.7. Drenu sistēmas izbūve, atjaunošana.

Meliorācijas sistēmu uzturēšana darba kārtībā, ļauj īpašniekam iegūt maksimālu atdevi no īpašuma!
Mēs rūpīgi izvērtēsim esošo meliorācijas sistēmu un mūsu speciālisti piedāvās vislabāko risinājumu kā piesaistīt finansējumu un sakārtot Jūsu īpašumu!

Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu - Šeit!